Științe ale naturii. Manual pentru clasa a III-a – versiune în limba maghiară

Versiunea în limba maghiară a manualului de Științe ale naturii pentru clasa a III-a CD  PRESS – declarat câștigător la licitația MEN 2021.

Traducători:Bartók Enikő-Anna, Zágoni Imola-Éva

Coordonatori și referenți științifici de specialitate: Fejes Réka, Galaczi Hajnalka, Hari Tünde-Hajnalka, Kocsis Annamária, Szabó Gábor, Szejke Ottilia, Tankó Zita